Goforella tietojohtajasta on moneksi

Tietojohtamisen koulutus antaa valmiudet työskennellä monilla erilaisilla toimialoilla, rooleissa ja tehtävissä. Myös Goforella on tietojohtamiselta valmistuneita tai vielä opiskelevia työntekijöitä varsin erilaisissa rooleissa töissä. Yrityksenä Gofore on Tampereella perustettu digitalisaation asiantuntijayritys, jonka palveluntarjontaan kuuluu kaikkea liikkeenjohdon konsultoinnista muotoiluun ja koodaukseen, joten erilaisia projekteja ja tehtäviäkin löytyy laajalla skaalalla.

Työntekijöitä Goforella on jo reilu 800 ihmistä, viidessä eri maassa. Tässä blogitekstissä esitellään kolme erilaisissa työtehtävissä Goforella työnskentelevää tietojohtajaa ja heidän uratarinaansa Goforella.

Jenna Rajala – Järjestelmäasiantuntija

Moikka!

Olen Jenna, 5. vuoden Man@geri ja varmaan kohtapuoliin myös valmis diplomi-insinööri. Goforella työskentelen järjestelmäasiantuntijana ylläpidon asiakkaillemme. Pääosin tämä tarkoittaa pilvipohjaisten projektien ylläpitotehtäviä eri ympäristöissä, ongelmien selvitystä ja korjausta ja muiden asiakkaan pyyntöjen toteutusta. Tällä hetkellä teen myös diplomityötä yhdelle meidän asiakkaistamme data analytiikan prosesseihin ja asiakassegmentointiin liittyen.

Matkani Goforella alkoi reilu kaksi vuotta sitten, kun päädyin hakemaan kyseiseen tehtävään entisen kollegani suosituksesta. Uskoin, että tämä työ tarjoaisi mahtavat kehittymismahdollisuudet monella eri osa-alueella ja erityisesti pilviteknologioiden parissa, ja tämä on osoittautunut myös todeksi näiden muutaman vuoden aikana. Ennen Goforelle siirtymistä työskentelin Solitalla hieman yli vuoden service desk -työssä.

Goforella olen päässyt monipuolisesti ja kiinnostusteni mukaan haastamaan itseäni erilaisissa työtehtävissä. Olen toiminut järjestelmäasiantuntijana, palvelupäällikkönä ja product ownerina. Olen päässyt myös kehittämään osaamistani erilaisten koulutusten avulla, joita olen saanut käydä työajalla. Kymmenissä eri projekteissa olen päässyt tutustumaan myös laajasti eri teknologioihin.

Tietojohtamisen opinnot yleisesti ovat antaneet hyvät lähtökohdat tähän työhön. Erityisen hyödylliseksi tätä työtä ajatellen olen kokenut kurssit Cloud Platforms, Tietokantojen perusteet ja Johdatus ohjelmistotuotantoon. Diplomityötä tehdessäni Johdatus datatieteeseen kurssin opit ovat myös tulleet käyttöön. Kursseja tärkeämpää on kuitenkin kova halu oppia ja ottaa itse asioista selvää, sillä pääsee tällä alalla hommassa kuin hommassa pitkälle!

Koen, että opiskelun ohella töissä käynti on tukenut hyvin opintojen etenemistä, kun kursseilla opittua pääsee hyödyntämään töissä, tai jonkun kurssin asioita on jo päässyt hyödyntämään työelämässä ennen kurssin alkua. Kannustaisinkin siis kaikkia hakemaan rohkeasti oman alan töitä heti opiskelujen alkuvaiheesta asti.

Tsemppiä vielä kaikille loppuvuoteen ja opintoihin! 😊

Jaakko Leinonen – Palveluarkkitehti

Moi,

olen Jaakko, vuonna 2015 Tietojohtamiselta valmistunut DI. Goforella roolina on Palveluarkkitehti, joka ei ehkä terminä heti kerro kaikkea mitä se sisältää, niin koitan tässä avata 😊 Lyhyesti sanottuna se on omalla kohdallani monipuolista, asiakkaan kanssa yhdessä tehtävää, erilaisten palveluiden digitalisointiin liittyvää kehittämistä.

Aloitin Goforella (juuri nyt tasan) neljä vuotta sitten. Olin kuullut hyvää firmasta ja pääsin heti aloitettuani mukaan hyvin mielenkiintoisiin projekteihin. Työparina ensimmäisissä töissä minulla oli kokeneempi palveluarkkitehti, jonka kanssa oppiminen ja tehtävien jako oli sujuvaa ja pääsi heti kiinni oikeaan tekemiseen (tätä työntekomallia tulisi mielestäni hyödyntää laajemminkin). Olin tätä ennen ollut töissä Pirkanmaan Jätehuollolla diplomityötä tekemässä ja sitten projekti-insinöörinä, ja edistänyt siellä prosessien kuvausta sekä sähköisten palvelujen kehittämistä. Suurin ero aiempaan paikkaan oli konsulttityö, eli työtä tehtiin ”ulospäin” ja tehdyt tunnit raportoitiin asiakkaalle.

Koska projektit (mm. nykytilaselvitys, arkkitehtuurikuvaus, vaatimusmäärittely, järjestelmähankinta, prosessien kuvaus, digivisio, palvelumuotoilu) sekä asiakkaat (mm. kaupungit, virastot, ministeriöt ja yliopistot) ovat osaltani olleet hyvin erilaisia, tunnen, että on helpompi kertoa yleisellä tasolla mistä kaikki alkaa ja mikä lähestymistapa pätee kaikkiin:

Projektin isoin onnistumisen tekijä on, että tavoitetaan se, mitä asiakas oikeasti tarvitsee. Se ei aina tule selville heti tarjouspyynnössä (tai aina edes projektin kick-offissa), vaan koko ajan asiakasta aidosti kuuntelemalla ja keskustelemalla. Asiakas saattaa luulla tarvitsevansa jonkin tietyn asian tai että juuri tämä tietojärjestelmä on ratkaisu kaikkiin hänen haasteisiin. Palveluarkkitehdin tehtävä on katsoa tilannetta ulkopuolelta, pyrkiä hahmottamaan kokonaiskuva ja näyttää asiakkaalle se, mitä hänen on vaikea itse nähdä oman organisaationsa sisältä. Kun tämä kuva on saatu hahmotettua (nykytila), on mahdollista nähdä miten asiat voisivat olla (tavoitetila), ja miten tähän haluttuun tilanteeseen päästään (vaiheet nykytilasta tavoitetilaan).

Kiteytetysti siis, asiakkaan ja toimeksiannossa mukana olevien tahojen kuuntelu (keskustelujen, haastattelujen tai työpajojen kautta), tiedon kokoaminen ja sen esittäminen kaikille ymmärrettävässä muodossa sekä tarpeiden tunnistaminen ja polun hahmottaminen niiden saavuttamiseksi ovat oman toimenkuvani avaintehtävät. Tietojohtamisen opinnoista on ollut eniten hyötyä sen monipuolisuuden vuoksi. Jokainen projekti, asiakas ja työkaveri on aina uusi, joten erilaisten ihmisten kanssa työskentely ja asioiden tarkastelu usealta kantilta on hyvin olennaista tällä alalla. Kokonaisarkkitehtuurin tunteminen on myös ollut tärkeää, jotta on osannut katsoa palveluita sekä toiminnan, tiedon että tekniseltä kantilta.

Nauttikaa opiskeluajasta (opiskelua kannattaa jatkaa myös työelämään siirtymisen jälkeen 😊) ja toivottavasti näemme alalla lisää uusia ja innokkaita palveluarkkitehteja!

Olli Pirttilä – Käyttäjäkokemussuunnittelija (UX Designer)

Heipsan! Mä olen Olli. Valmistuin tietojohtamisen diplomi-insinööriksi 2016. Goforella olen työskennellyt reilut 4 vuotta UX Designerin eli käyttäjäkokemussuunnittelijan tehtävissä. Tämä tarkoittaa käytännössä kaiken sen suunnittelemista, mikä vaikuttaa siihen, miten ja mitä käyttäjä kokee ja tuntee digitaalisen palvelun kanssa toimiessaan. Työtehtäviin kuuluu muun muassa taustatutkimuksen tekemistä käyttäjien ja liiketoiminnan tarpeista, konseptien suunnittelua, ideoinnin ja työkalujen ympärillä pyörivien prosessien kehityksen fasilitointia, käyttöliittymäsuunnitelmien ja -prototyyppien tekemistä, käyttäjätestausta, toteutetun järjestelmän käytettävyysvalidointia ja välillä jopa käyttöliittymän koodaustakin.

Ennen Goforelle tuloani olen työskennellyt tietojohtamisen yksiköllä tutkimushommissa, sekä yksityisellä puolella muutaman vuoden myynnin, markkinoinnin ja projektinhallinnan tehtävissä. Jossain vaiheessa tulin kuitenkin siihen tulokseen, että kädet savessa palveluiden tekeminen on enemmän omaa hommaa ja päätin hakea alkuperäisen mielenkiinnon kohteeni, digitaalisten palveluiden muotoilun, pariin ja pääsinkin Goforelle töihin. Firmasta ja sen kulttuurista minulle oli jäänyt hyvä kuva jo opiskelujen ajoilta muutaman kurssin yhteydestä, joilla olimme vierailleet Goforen toimistolla.

Goforella olen päässyt mukaan aika monenlaisiin projekteihin ja tehtäviin, ja myös hyödyntämään muuta osaamista ja mielenkiinnon kohteitani, kuin mitä tehtävänkuvaan varsinaisesti kuuluu. Esimerkiksi tavanomaisimpien muotoiluprojektien lisäksi olen muun muassa tehnyt äänisuunnittelua, sekä tuottanut videoita sekä sisäiseen, että asiakkaiden käyttöön.

Goforella tuetaan myös henkilökohtaista kehittymistä. Täällä olenkin päässyt kehittämään muotoiluosaamisen lisäksi muun muassa front end koodaustaitojani työajalla tapahtuvan itseopiskelun avulla, sekä myös niin, että projektityöhön on otettu mukaan koodauspainotteista tekemistä.

Opinnoista koen, että erityisesti (nyt jo valitettavasti lopetetun) Hypermedian sivuaineesta on ollut tosi paljon hyötyä. Myös kaikki kurssit joissa käsiteltiin organisaation oppimista, ihmisten vuorovaikutusta ja muutosjohtamista ovat olleet tosi hyödyllisiä. Yleensäkin tietojohtamisen DI-tutkinnosta on ollut iso apu, sillä se on opettanut ajattelemaan objektiivisesti ja analyyttisesti, sekä oppimaan nopeasti uusia ja abstraktejakin asioita.

Jos mielii UX Designerin hommiin, niin pidän tärkeänä, että opettelet kommunikoimaan ja argumentoimaan selkeästi niin kirjallisesti kuin suullisestikin, ajattelet objektiivisesti ja analyyttisesti ilman egoa sekä opettelet kuuntelemaan muita ja kysymään hyviä kysymyksiä. Käytännön työkaluista käyttöliittymäsuunnittelun ja protoilun saralta kannattaa tutustua Figmaan ja tehdä sillä esimerkiksi jonkinlainen portfoliotyö.

Tsemppiä loppulukuvuoteen!

Kiinnostaako Gofore?

Tutustu arkeemme ja työkulttuurimme Instagrammissa. Jos haluat verkostoitua Goforelaisten kanssa ja pysyä kartalla avoimista työpaikoista, löydät meidät myös LinkedInistä.

Tutustu muihin julkaisuihin

Tietojohtaja on ikuinen opiskelija

Moro! Täällä kirjoittelee Katri. Aloitin tijolla 2016 ja valmistuin viime vuonna, ja nykyisin työskentelen Data Engineerinä Solitalla. Tässä blogissa pohdin omia kokemuksiani datan parissa työskentelystä

Lue Lisää

Projektinhallintaa Oscar Softwarella

Oscar Software Oy:n pääliiketoimintana on tuotannonohjausjärjestelmien toimittaminen asiakkaille. Päätuotteiden toimituksissa projektinhallintaa lähestytään klassisella otteella, jossa projektin tavoitteet ja sisältö ovat selvillä alusta alkaen. Asiakasprojektit pyörähtävät

Lue Lisää

Solitan Data Akatemia – Väylä ATK-hommiin

Terve! Täällä kirjoittaa Risto, jo N:nen vuoden tietojohtaja. Multa kyseltiin Man@gerin blogiin ajatuksia Solitasta ja erityisesti meidän kahdesti vuoteen starttaavasta data-akatemiasta, joten tässä sitä nyt

Lue Lisää

Tietojohtamista Profit Softwarella

Ilari Hauhia: ”Tärkeintä on kyky ja halukkuus oppia uutta.” Myönnän suoraan, että ennakkoon en ollut aivan varma, mitä business intelligence -konsultin työnkuvaan kuuluu. Aloitin Profit

Lue Lisää

Meistä ei pitänyt tulla tietojohtajia

Mikä oli lapsuuden toiveammattisi? Kenties lääkäri? Poliisi? Palomies? Lyön kesätyöansioni vetoa, että se ei ollut konsultti, tietohallintojohtaja tai joku muu 93:sta työtehtävästä, jotka töissä.fi listaa

Lue Lisää