Tieto ja osaaminen ovat nykyaikaisen liiketoiminnan tärkeimpiä tekijöitä. Kyky johtaa ja luoda tietoa on kilpailukyvyn edellytys. Tietojohtaminen on monitieteinen ja -alainen johtamisalue, joka perustuu ajatukseen tiedosta organisaation menestystekijänä. (Laihonen et al. 2013, ss. 6-7.) Tietojohtamisella opiskellaan, miten tieto- ja viestintäteknologioiden avulla voidaan tehdä yrityksen liiketoiminnasta kannattavampaa.

Tietojohtamisen perusopinnot rakentuvat vahvasti tieto- ja teollistaloudellisten opintojen pohjalle. Kandidaatin tutkinnossa pääaineena on tietojohtaminen ja sivuaineenaan opiskelijat lukevat tietoteknisen opintokokonaisuuden, joka voi olla esimerkiksi ohjelmistotekniikkaa, terveydenhuollon tietojärjestelmiä tai datateknologioita. Diplomi-insinöörin opintoja voi painottaa tietojärjestelmien, tiedonhallinnan tai logistiikan suuntaan. Lisäksi valinnaisia opintoja on paljon, joten voit lisätä tutkintoosi paljon itseäsi kiinnostavia kursseja Tampereen yliopistolta sekä ammattikorkeakoululta.

Ensimmäisen vuoden opinnot koostuvat muutamista luonnontieteiden peruskursseista sekä johdantokursseista, jotka tutustuttavat talouden, johtamisen ja tietotekniikan opintoihin. Toisena ja kolmantena vuonna opinnot koostuvat enimmäkseen pääaineen ja valitun sivuaineen kursseista. Kolmannen vuoden jälkeen moni valmistuu tekniikan kandidaatiksi, jonka jälkeen opinnot jatkuvat DI-vaiheen muodossa. Opintojen rakenteesta ja kursseista voi lukea lisää opiskelijan oppaasta.

Tietojohtamisen opinnot ovat hyvin laaja-alaiset ja tietojohtamisen sisällä on hyvin erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja. Laaja-alaisuuden vuoksi ei haittaa, vaikka et vielä täysin tietäisi, mitä haluat opiskella. Jos huomaat opintojen puolivälissä, etteivät tietojärjestelmät tai informaatioanalytiikka kiinnostakaan sinua, voit niiden sijaan suuntautua esimerkiksi logistiikkaan tai talouteen.

Tietojohtamisen koulutusohjelmasta valmistuvat diplomi-insinöörit toimivat monipuolisesti erilaisissa työtehtävissä. Tietohallintopäällikkö, liikkeenjohdon konsultti, logistiikkasuunnittelija, analyytikko tai projekti-insinööri ovat vain muutamia esimerkkejä lukuisista ammateista, joihin tietojohtaja voi monialaisella osaamisellaan päätyä. Tietojohtajat tuntevat liiketalouden keskeisimmät opit ja työkalut sekä ymmärtävät tietotekniikan mahdollisuudet ihmisten välisen yhteistyön tukemisessa, tiedonhallinnassa ja yritysten kehittämisessä. (Laihonen et al. 2013, s. 9.)

Tietojohtajat saavat näköalapaikan varsinaiseen liiketoimintaan jo varhain, sillä suuri osa tietojohtamisen kursseista järjestetään osittain ja joskus jopa täysin integroidusti yhteistyössä yritysten kanssa. Myös tietojohtajien ainejärjestö, Tietojohtajakilta Man@ger, järjestää yhteisiä tapahtumia yhteistyöyritysten sekä mahdollisuuksien mukaan myös muiden yritysten kanssa.

Lähteet ja kirjallisuus

Laihonen, H., Hannula, M., Helander, N., Ilvonen, I., Jussila, J., Kukko, M., Kärkkäinen, H., Lönnqvist, A., Myllärniemi, J., Pekkola, S., Virtanen, P., Vuori, V., Yliniemi, T. (2013). Tietojohtaminen. Tampere, Tampereen teknillinen yliopisto, Tietojohtamisen tutkimuskeskus NOVI. Juvenes print. 84 s.

Korkeakoulujen yhteishaku tulee taas keväällä 2022!

Hakemisesta ja valintakokeista löydät parhaiten tietoa sivustolta dia.fi sekä Tampereen yliopiston sivuilta, josta löytyy myös lisää tietoa tietojohtamisesta.

Kiltamme uusista opiskelijoista vastaa fuksikapteeni yhdessä fuksitoimareiden kanssa. Vuonna 2022 fuksikapteenina toimii Laura Väntti, sekä fuksitoimareina Roosa Harjula ja Joona Ronkainen. Voit laittaa heille kysymyksiä mistä tahansa opiskeluun tai vaikkapa opiskelijoiden vapaa-aikaan liittyvästä. Fuksitiimin tavoitat osoitteesta fuksikapteeni@tietojohtajakilta.net.

Lisätietoa hakemisesta saa myös ottamalla yhteyttä Tampereen yliopiston hakijapalveluihin.

Avoimen yliopiston lyhyt väylä

Haku tietojohtamisen tutkinto-ohjelmaan onnistuu myös suorittamalla avoimen yliopiston tekniikan alan lyhyen väylän opinnot. Kokemuksia väyläopinnoista, hakuprosessista ja sisäänpääsystä aina tietojohtamisen tutkinto-opiskelijaksi on kuvattu tarkemmin tässä blogitekstissä.

Valintakriteerit tietojohtamisen tutkinto-ohjelmaan sekä muut tiedot hakuprosessiin liittyen löytyvät Opintopolusta.

Lisätietoa väyläopinnoista sekä avoimen yliopiston hakuohjeet löytyvät Tampereen yliopiston nettisivuilta

Lue täältä tietojohtamisen maisterivaiheessa aloittaneen opiskelijan tarina!

Voit myös seurata meitä sosiaalisessa mediassa ja nähdä reaaliaikaisesti, millaista tietojohtamisen opiskelijan arki on. Tärkeimmät mediamme ovat Facebook ja Instagram. Muut tilimme löydät aivan tämän sivun alareunasta.

Fuksivuosi on ihmisen parasta aikaa. Fuksivuonna kaikki on uutta ja ihmeellistä: saat paljon uusia kavereita, pääset tutustumaan teekkarikulttuuriin ja opiskelemaan esimerkiksi tietojohtamisen perusteita, josta et todennäköisesti ole kuullutkaan lukiossa. Vaikka fuksivuosi tarkoittaakin monelle myös muuttoa omilleen ja asumista yksin ensimmäistä kertaa elämässä, voi luottaa siihen, ettei kotona tarvitse nyhjöttää yksin. Teekkarikulttuurissa erilaisia tapahtumia järjestetään usein, ja lisäksi kiltahuoneella on usein opiskelijoita eri vuosikursseilta hengaamassa iltaan asti.

Fuksivuosi alkaa fuksiviikosta, jolloin järjestetään paljon hauskaa ohjelmaa viikon jokaiselle päivälle! Luentoja on vain muutama, sillä fuksiviikon tarkoitus on tutustuttaa uudet opiskelijat toisiinsa, kampukseen sekä tuutoreihin, jotka tukevat fuksejaan läpi ensimmäisen vuoden.

Vuoden 2022 fuksiläystäkkeen voit lukea täältä!

Sanasto

Tietojohtaminen = Yhdistelmä johtamista, liiketaloutta ja tietotekniikkaa. Näitä osa-alueita voi opiskella haluamassaan suhteessa, eli tietotekniikasta kiinnostunut voi opetella ohjelmoimaan ja johtamisesta kiinnostunut voi keskittyä talouteen ja johtamiseen. Tietojohtamisen erottaa tuotantotaloudesta tietoon, tietojärjestelmiin tai palveluihin keskittyminen tuotannon sijaan.

Kilta = Tampereen yliopiston jokaisella opintoalalla on oma kilta tai ainejärjestö, joka näkyy opiskelijoille etenkin killan järjestämien tapahtumien ja kiltahuoneen kautta.

Tietojohtajakilta Man@ger = Tietojohtamisen opiskelijoiden oma kilta, jossa kaikki ovat kuin yhtä perhettä.

Kiltahuone = Hervannan kampuksella sijaitseva tila, jossa kiltalaiset voivat hengata hyvässä seurassa, juoda kahvia ja tavata muita kiltalaisia. Lisäksi kiltahuoneelta voi ostaa välipalaa.

Fuksi = Ensimmäisen vuoden opiskelija, joka ei ole vielä saanut teekkarikastetta.

Tuutori = Tuutorit huolehtivat fukseista läpi fuksivuoden, etenkin fuksiviikolla. Fuksit jaetaan heti ensimmäisenä päivänä fuksiryhmiin, joista jokaisella on kaksi tutoria.

Wappu = Tampereella teekkariwappu kestää noin 2 viikkoa, jonka aikana on joka päivälle wappuhenkistä tapahtumaa. Wapun kruunaa ja päättää teekkarikaste.

Teekkarikaste = Wapun viimeisenä päivänä (1.5.) fuksit kastetaan Tammerkoskeen, jonka jälkeen heistä tulee teekkareita ja he saavat luvan käyttää teekkarilakkia.

Tutustu myös tarkemmin tamperelaiseen teekkarikulttuuriin täältä!