Opiskelu

Tietojohtamisen opintoneuvojana toimii Emma Lindfors. Opintoneuvoja auttaa kaikissa opiskeluihin liittyvissä ongelmissa ja haasteissa, etenkin jos ongelmana on lukujärjestyksien laatiminen ja Sisu-järjestelmän käyttö. Opintoneuvoja myös tarkistaa HOPSeja, mutta yhteyttä voi kuitenkin ottaa missä tahansa opintoihin liittyvässä asiassa. Opintoneuvoja auttaa sinut eteenpäin oikealle ihmiselle, jos ei itse tiedä vastausta kysymyksiin.

Opintoneuvoja on myös opiskelija, joten avun kysymisen kynnys on toivon mukaan mahdollisimman matala. Opintoneuvojan huone sijaitsee Festian huoneessa FA115, jossa kaikille avointa päivystystä pidetään normaaliaikoina 4h viikossa.

Pandemia-aikana opintoneuvoja on tavoitettavissa lähinnä etäyhteyksin, mutta sovitusti tapaamisia voidaan järjestää myös kampuksella. Opintoneuvonnan ajanvaraus tapahtuu Bookings-järjestelmässä. 45 minuutin opintoneuvonnan voit varata kätevästi tästä linkistä.

Lisätietoa ohjaustahoista löydät hakemalla TUNI Intrasta ’opintoneuvoja’, avaamalla hakutuloksen ’Ohjaustahot ja yhteystiedot: Tiedekuntakohtaiset palvelut’ > Tekniikan ja luonnontieteiden (ENS) tiedekunta > Opintoneuvojat > Tietojohtaminen. Suora linkki hakuun

Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli sinulla on jotain kysyttävää!

Yhteystiedot:
Emma Lindfors
tijo.opiskelu.tau@tuni.fi
Telegram: @emmalindfors

Muut ohjauspalvelut

Lisätietoa muista ohjauspalveluista (opintosuunnittelija, -ohjaaja, -psykologi) löydät opiskelijan oppaasta.

Hallopedit

Halloped eli hallinnon opiskelijaedustaja toimii nimensä mukaisesti opiskelijoiden edustajina yliopiston hallinon toimielimissä. Opiskelijaedustajat ovat hallinnon täysivaltaisia jäseniä – ainoastaan opinnäytetöiden arvosteluun he eivät suoraan voi vaikuttaa. Hallopediksi voi hakeutua avoimissa hauissa kuka tahansa ylioppilaskunnan jäsen.

Hallopedit ja ylioppilaskunnan hallitus pyrkivät yhdessä säilyttämään ja parantamaan opiskelijoiden palveluja ja oikeudenmukaisuutta kouluyhteisössämme. Jokaisen opiskelijan on toivottavaa tarjota heille palautetta antamaan suuntaviivoja vaikutustyölle. Lisäinfoa hallopedeista ja hallopediksi hakemisesta löytää täältä.

Tietojohtajia hallopedeina

Hallopedit edustavat erityisesti tietojohtajia ja Tietojohtajakilta Man@geria seuraavissa kokonaisuuksissa:

 • Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto (ENS)
 • Johtamisen ja talouden teidekunnan tiedekuntaneuvosto (MAB)
 • Koulutuksen ohjausryhmä (ENS)
 • Koulutuksen ohjausryhmä (MAB)
 • Tietojohtamisen opetuksen kehitysryhmä (OPKE)


Mahdollisista hauista näihin kokonaisuuksiin ilmoitetaan erikseen. Mikäli kuitenkin huomaat kehityskohteita ja haluat viedä niitä hallopedien kautta eteenpäin, ota yhteyttä opintovastaava Venla Reposeen!

Kansainvälisyys ei tarkoita pelkkää kielitaitoa. Englanninkielen osaaminen ei ole enää arvostettu taito diplomi-insinöörille työelämässä; se on perusvaatimus. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot vieraista kulttuureista tulevien osaajien kanssa on ominaisuus, jota työnantajat arvostavat.

Suomalaisilla työmarkkinoilla on yhä enemmän työpaikkoja, joissa on rajapinta kansainvälisyyteen. Siksi kannattaakin aloittaa kansainvälisen pääoman kartuttaminen heti ensimmäisistä opiskeluvuosista alkaen. Kansainvälisyys ei ainoastaan rikastuta ammatillista osaamistasi, vaan se tarjoaa myös ainutlaatuisia kokemuksia.

Ole aktiivisesti mukana killan toiminnassa

Tietojohtajakilta Man@ger auttaa kansainvälisen ulottuvuuden sisällyttämistä sinun opintoihisi! Kansainvälisenä kiltana Man@gerin tapahtumissa ja toiminnassa on usein mukana kansainvälisiä opiskelijoita, joten olemalla pelkästään seuraamalla aktiivisesti killan toimintaa pääsee kartuttamaan kansainvälistä pääomaansa. Tämän ohella kilta järjestää yhdessä tuotantotalouden killan kanssa kv-aiheisia tapahtumia. Viime vuosina suosituimpia ovat olleet avantosaunailtamat ja retki Suomen luontoon. Lisäksi joka vuosi pyritään luomaan uusia tapahtumia. Lisäksi Man@ger on aktiivisesti mukana yliopiston muussa kansainvälisyystoiminnassa mukana, joten kannattaa seurata killan tiedotuskanavia.

Luo kansainvälisiä suhteita tutustumalla vaihtareihin

Herättele ja kartuta englanninkielen taitojasi tutustumalla yliopiston kansainvälisiin opiskelijoihin. Killan kansainvälisiä jäseniä, tutkareita eli kansainvälistä Business & Technology – maisteriohjelmaa opiskelevia voi tavata kiltahuoneella ja killan tapahtumissa, joten killan toiminnassa mukana oleminen tarjoaa helpon tavan aloittaa kansainvälistyminen. Kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita aloittaa joka syksy noin 150 ja noin 350 vaihto-opiskelijaa.

Verkostoidu Tampereen yliopiston kansainvälisten kerhojen järjestämissä tapahtumissa ja juhlissa.

Mukavaa vaihtelua suomalaiseen juhla- ja teekkarikulttuuriin tuovat tapahtumat, jotka on järjestetty Tampereen yliopiston kansainvälisten tahojen toimesta. Kannattaa siis pyörähtää esimerkiksi INTO:n (kansainvälisten opiskelijoiden kerhon) järjestämillä sitseillä ja International food party -tapahtumissa. Vaihto-opiskelijat ovat kovia juhlimaan ja usein haluavatkin ottaa mittaa suomalaisista juomapöydässä ja tanssilattialla.

ESN INTO

KV-osio_kuva

International food party 2019


Tutustu ESTIEM:n toimintaan

ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) on järjestö, joka yhdistää bisnesalan osaajia ympäri Eurooppaa. Se järjestää tapahtumia, joiden sisältöön kuuluu mm. akateemista sisältöä, kulttuuria ja hauskanpitoa. Tapahtumia on laidasta laitaan, joten voit valita sellaisen tapahtuman, joka sopii sinulle parhaiten. Ammatillisen kehityksesi ohella voit nauttia vieraan kulttuurin antimista ja luoda kansainvälisiä suhteita. Lisätietoa ESTIEM-osiosta tai ESITEM-portaalista!

ESTIEM-portaaliin

Hae kv-tutoriksi

Tampereen yliopistolle saapuu vuosittain yli 1000 uutta kansainvälistä opiskelijaa. Näistä valtaosa on vaihto-opiskelijoita, jotka saapuvat eri puolilta maailmaa. Vaihto-opiskelijat viipyvät Suomessa puolesta vuodesta vuoteen. Lisäksi Tampereen yliopistolle saapuu maisterivaiheen aloittavia ulkomaalaista tutkinto-opiskelijoita. Kaikille ulkomaalaisille opiskelijoille osoitetaan oma tutor, joka auttaa opiskelijan alkuun opinnoissa ja Suomessa elämisessä. Kv-tutorointi on oiva tapa tutustua useisiin ulkomaalaisiin opiskelijoihin, heidän kulttuureihinsa sekä monikulttuuriseen ilmapiiriin.

Moodlessa lisätietoa Tandem-opiskelusta

Tutustu kielikeskuksen kattavaan tarjontaan

Ruotsin ja englannin pakollisten kurssien lisäksi kampukselta löytyy mahdollisuus kartuttaa kieliosaamistasi entistä laajemmaksi. Hervannan kampuksen kielikeskus tarjoaa reilusti mahdollisuuksia tutumpien kielten syventämiseen ja täysin uusien kielten opiskeluun. Voit esimerkiksi syventää saksan kielen osaamistasi tai aloittaa venäjän kielen alkeet!

Kielikeskuksen sivuille

Harkitse kandidaatin tutkintoosi englanninkielistä tietoteknistä aineopintokokonaisuutta

Uudessa tietojohtamisen tekniikan kandidaatisssa on nykyisin viisi vaihtoehtoa tietoteknisen aineopintokokonaisuuden suorittamiseksi. Näistä kaksi ovat englanninkielisiä: Health informatics (25 op) ja Communications and Networking Minor (25 op). Tarkemmat kuvaukset opintojaksoista löytvät SISU:sta ja Tunin nettisivuilta.

Kuvaus Health Informatics -opintojaksosta
Kuvaus Commucations and Networking Minor -opintojaksosta

Kiinnostavatko opinnot ja kokemukset ulkomailla? Lähde vaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille

Vaihtoon lähteminen Tampereen yliopistolta on erittäin helppoa ja suositeltavaa myös kielellisen osaamisen sekä oman alan kompetenssin kartuttamisen takia. Voit lukea vaihdossa olleiden kirjoittamia vaihtoraportteja Mobility-onlinesta.

Tunin tiedot vaihtoon lähtemisestä
Mobility-online

ESTIEM

European Students of Industrial Engineering and Management

ESTIEM on järjestö, joka yhdistää Euroopanlaajuisesti tuotantotalouden, business- ja management alan opiskelijoita. ESTIEMin tavoitteena on luoda ja ylläpitää opiskelijoiden kansainvälistä verkostoa ja tukea heitä heidän henkilökohtaisessa ja ammatillisessa kehityksessään. ESTIEM-verkostoon kuuluu tällä hetkellä 81 paikallisjärjestöä eli Local Groupia 30 eri maassa. Yhteensä ESTIEM tavoittaa noin 60 000 alan opiskelijaa.

Mitä ESTIEM tarkoittaa opiskelijalle?

Local Groupien tasolla ESTIEMin suurin anti on sen tapahtuma- eli projektiarsenaali. Vuoden aikana järjestetään kymmeniä tapahtumia, joiden sisältö vaihtelee projektin mukaan 100% hauskanpidosta lähes täysin akateemiseen. Jokainen tapahtuma on jonkin Local Groupin järjestämä, ja myös LG Tampere (Indecs ja Man@ger) on perinteisesti järjestänyt useampia tapahtumia vuosittain esimerkiksi yhdessä LG Helsingin (Prodeko ja Athene) kanssa. ESTIEM tarkoittaa Euroopanlaajuista tuotantotalouden yhteisöä, jossa Man@ger toimii yhteistyössä Indecsin kanssa.

Miksi lähtisin mukaan?

 • Saat harjoittaa englannin kielen taitojasi
 • Kohtaat kulttuureita aina Turkista ja Venäjältä Portugaliin – aina ilman kielimuuria
 • Saat kansainvälisiä ystäviä ja kontakteja
 • Tapahtumien akateeminen sisältö on arvostettua ja näyttää hyvältä CV:ssäsi
 • Pääset matkustamaan halvalla: osallistumismaksu on usein 15-70€ (sis. tapahtuman sisäiset matkat, majoitus, kaikki ruuat, ohjelma). Matkat tapahtumaan mukaan laskien kokonaiskustannuksiksi muodostuu yleensä siis vain 100-300€!
 • Tapahtumia on jokaiseen makuun – voit keskittyä hauskanpitoon ja kulttuuriin tai ammatilliseen kehitykseen.
 • Yhteishenki, “ESTIEM spirit” –  ESTIEMerit ovat yhtä suurta perhettä, joka ottaa ensikertalaisetkin lämpimästi vastaan!

Miten lähden mukaan?

Tapahtumiin on rajattu osanottajamäärä ja hakeminen tapahtuu ESTIEM portalista. Kirjauduttuasi sisään omilla tunnuksillasi, jotka Indecsin kv-vastaava sinulle luo pyydettäessä, näet EVENTS-linkistä kaikki tulevat tapahtumat, hakuajat, osallistumismaksut ja tapahtumakuvaukset. Viestiä voit laittaa siis sähköpostiin kv-vastaava@indecs.fi.
Jokaisen tapahtuman kohdalla on oma Apply for Event-linkkinsä, josta pääset täyttämään hakemusta. Tärkeintä hakemuskirjeen täyttämisessä on näyttää olevansa innokas ja kiinnostunut tapahtumasta. Aiempaa kokemusta ESTIEMistä tai pitkällä edenneitä opintoja ei useimmiten tarvita, vaan asenne ja innokkuus usein ratkaisevat. Kysymyksiä herätessä kv-tiimin jäsenet auttavat sinut alkuun!

Lisätietoja saat aina KV-tiimiltä ja ESTIEM portalista:

 • KV-vastaava (Man@ger) Fanni Tuominen – kv-vastaava(at)tietojohtajakilta.net
 • KV-vastaava  (Indecs) Julia Vaara – kv-vastaava(at)indecs.fi
 • www.estiem.org

ESTIEM-CM

Keväällä 2019 järjestetty Council Meeting Tampere

ESTIEMin Projektit

Academic Days

ACADEMIC DAYS

Academic Days-tapahtumat on suunniteltu opiskelijoille, jotka haluavat täydentää opintojaan syvällisellä ymmärryksellä tuotantotalouteen liittyvästä aiheesta ja soveltamalla tätä ymmärrystä tosiperäisissä tilanteissa. AD-tapahtuma keskittyy yhteen tiettyyn aiheeseen, jossa järjestävän Local Groupin yliopisto on erityisen pätevä. Aihetta käsitellään niin teoreettisesti kuin käytännössä, samalla kun osallistujien oppimista ja ymmärrystä seurataan jatkuvasti palautesessioissa. Osallistujille asetetaan oppimistavoitteita, joita ryhmä itse ja mentoroiva professori seuraa. Näin varmistetaan akateemisen sisällön siirtyminen syväksi ymmärrykseksi.


Activity Week

ACTIVITY WEEK

Activity Week on tapahtuma, jonka tarkoitus on vain ja ainoastaan pitää hauskaa isäntämaan edustajien kanssa ja nauttia kulttuurista. Tapahtuma voi sisältää esimerkiksi vesihiihtoa, paikallisia urheilulajeja, opiskelukulttuuria ja vaikkapa vuorikiipeilyä. Loistava tapa rentoutua: huolehdit vain, että seuraat valmista ohjelmaa ja pidät hauskaa samanmielisten eurooppalaisten Tuta-opiskelijoiden kanssa!


Brain Trainer

BRAIN TRAINER

Braintrainer-projektin tarkoitus on kehittää osallistujien “pehmeitä taitoja”, eli johtajuus-, esiintymis-, business- ja vuorovaikutustaitoja. Tapahtuman kouluttajat ovat ammattilaisia tai ESTIEMin omia kouluttajia, jotka voivat olla alalla kokeneita opiskelijoita tai työelämään siirtyneitä ESTIEM Alumneja. Tavallinen n. viikon kestävä Braintrainer-tapahtuma sisältää kolmesta neljään 1-2 päivää kestävää koulutussessiota. Tapahtumaan kuuluu myös opittujen taitojen soveltaminen käytännössä.


Europe3D

EUROPE3D

Europe3D-tapahtumassa pääset tutustumaan isäntävaltioon kädestä pitäen ja syvällisesti. Projektin nimen kolme dimensiota viittaavat tapahtumien kolmeen fokukseen: Talous, Kulttuuri ja Politiikka. Pääset kokemaan luentoja asiantuntijoilta ja poliitikoilta, workshoppeja kulttuurienvälisestä kommunikaatiosta, vierailu parlamenttiin ja niin edelleen. Aina voit matkustaa yksin, mutta Europe3D:n avulla maksat vähemmän ja saat syvällisemmän käsityksen maasta natiivien kertomana.


Summer Academy

SUMMER ACADEMY

Summer Academy kerää n. 14 osallistujaa kahdeksi viikoksi rauhalliseen lokaatioon hiukan sivussa kaupunkien melusta ja kiireestä. Tarkoituksena on kehittää omia vuorovaikutus- ja bisnestaitoja erittäin korkeatasoisen mentorin koulutettavana. Rauhallinen sijainti antaa sijaa omien ajatusten kehittämiselle, rentoutumiselle, keskustelulle ja vapaalle oppimiselle ryhmän ja mentorin kesken. Summer Academy on yksi arvostetuimpia ESTIEM-tapahtumia, joka kehittää ammatillisia valmiuksiasi ja antaa kokemuksen, jolla erotut muista.


TIMES

TIMES (Tournament In Management and Engineering Skills)

TIMES on ESTIEMin ja Local Groupien järjestämä Business Case-ratkontakilpailu. Joka syksy, jokainen Local Group järjestää paikalliskarsinnat, joihin kuka tahansa voi hakea muodostettuaan 3-4 hengen joukkueen. Paikalliskarsintoihin mahtuu 6-8 joukkuetta. Karsinnan voittaja pääsee jatkoon ja matkustaa tiedekunnan maksamana semi-finaaliin, joita järjestetään 7-8 kappaletta ympäri Eurooppaa. Semifinaalien voittajat pääsevät finaaliin ja finaalin voittajat kruunataan “IEM student of the year”-arvonimellä, ja on sanomattakin selvää, että he ovat kovaa tavaraa työmarkkinoilla. Seuraa ilmoittelua alkusyksystä, mikäli haluat osallistua paikalliskarsintoihin!


VISION

VISION

Vision-projekti koostuu vuoden mittaisesta seminaarisarjasta tiettyyn pääaiheeseen liittyen. Tapahtumien tavoitteena on tutkia innovatiivisia lähestymistapoja ja työkaluja, joilla käsitellä nykyhetken trendejä ja nousevia ongelmia, ja samalla luoda yhteyksiä opiskelijoiden ja työmaailman välille. Seminaarisarjan jokainen etappi antaa projektille oman säväyksensä, kun järjestävä Local Group esittää pääaiheen omasta paikallisesta näkökulmastaan.

Vision-tapahtuma järjestetään alkuvuodesta, usein helmikuun paikkeilla. Sinulla on mahdollisuus lähteä mukaan järjestämään tätä tapahtumaa ja hankkia kokemusta projektityöstä! Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä killan KV-vastaavaan.

Tämän lomakkeen tarkoituksena on tarjota jatkuva ja tarvittaessa anonyymi väylä opintopalautteen antamiselle niin kursseihin kuin muihinkin edunvalvonta-asioihin liittyen. Lomakkeen avulla pyritään siis mahdollistamaan ongelmakohtiin puuttuminen nopeasti, mikäli opiskelijat kohtaavat opinnoissaan minkäänlaisia huolia tai murheita. Lomakkeen tarkoituksena ei ole kuitenkaan korvata kurssien omaa opintopalautelomaketta!

Killan opintovastaava valvoo ja kerää palautetta, sekä välittää palautteen tarpeen tullen opetushenkilökunnalle. Muistattehan, että vaikka palautetta voi antaa nimettömänä, ei asiattomia kommentteja välitetä eteenpäin!

  Tentinpalautuskilpailu 2020 on päättynyt!

  Kiitos kaikille osallistujille! Voittajille on ilmoitettu asiasta henkilökohtaisesti.