Projektinhallintaa Oscar Softwarella

Oscar Software Oy:n pääliiketoimintana on tuotannonohjausjärjestelmien toimittaminen asiakkaille. Päätuotteiden toimituksissa projektinhallintaa lähestytään klassisella otteella, jossa projektin tavoitteet ja sisältö ovat selvillä alusta alkaen.

Asiakasprojektit pyörähtävät käyntiin projektiorganisaation kokoamisella sekä projektin tavoitteiden ja aikataulun asettamisella. Aloituksen jälkeen seuraavana tärkeänä vaiheena on tehdä projektille tarkka määrittely. Määrittelyssä asetetaan ne kriteerit, joiden täyttymisen jälkeen voidaan todeta, että projekti on toimitettu asiakkaalle. Haasteena määrittelyvaiheessa on tietää hyvin tarkasti asiakkaan tarpeet ja toiveet tulevalle järjestelmälle. Määrittelyssä arvioidaan asiakkaan toimialaa, olemassa olevia prosesseja sekä dataa ja pyritään löytämään asiakkaan tarpeisiin parhaat tuotteet ja ratkaisut. Määrittelyä ohjaa vahvasti asiakkaan tarve, budjetti ja aikataulu.

Toteutusvaiheessa toimitaan hyväksytyn suunnitelman mukaisesti edistäen projektia. Tässä kohtaa parametrointi, datakonversiot ja testaus ovat merkittävässä osassa ennen ohjelman asennusta. Kun yksilöity liiketoiminta-alusta on saatu toteutettua suunnitelman mukaisesti, koulutetaan asiakasyrityksen henkilöstö käyttämään uutta ohjelmaa ja sen eri toimintoja. Koulutuksen jälkeen tulee hyväksyntävaihe, jossa tehdään hyväksyntätestaukset ja pöytäkirjat. Tämän jälkeen tuote otetaan käyttöön asiakasyrityksessä. Viimeisenä vaiheena Oscarin projektipäällikkö valmistelee loppuraportin.

Käyttöönottoprojektin päättymisen jälkeen asiakasta palvelee ja tukee Oscarin asiakaspalvelu ja asiakaskehitys-tiimi, jotka jatkavat asiakkaan opastusta, tuotteiden kehitystä ja asiakkuuden syventämistä kunkin asiakkuuden tarpeiden mukaisesti. Integroituun ERP:iin siirtyminen mahdollistaa asiakasyrityksen skaalautumisen isompiin mittaluokkiin tulevaisuudessa. Yrityksen kasvaessa ja kehittäessä toimintaansa ERP:n käyttölaajuus kasvaa ja monipuolistuu.

Kuluvana vuonna Oscarin toimitusorganisaation rakenne uudistettiin. Toimitusprojekti-tiimi toimittaa asiakkaalle liiketoiminta-alustan peruskäyttöönoton. Projektien onnistunut läpivienti vaatii projektipäälliköiltä ja sovelluskonsulteilta hyvää teknistä osaamista ja Oscarin tuoteosaamista, jotta he osaavat vastata asiakkaiden tarpeisiin. Heidän tulee ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa, toimintatapoja ja prosesseja. Heidän tulee hahmottaa, kuinka Oscarin vakiotuote saadaan palvelemaan asiakasta parhaiten vai vaatiiko asiakkaan tarve yksilöityä tuotekehitystä. On myös tärkeää osata hallita asiakkaan odotuksia kommunikoimalla asiakkaalle realistisesti. Muutostilanteissa asiakas on pidettävä tietoisena muutosten vaikutuksesta mahdollisesti aikatauluun tai budjettiin.

Palkkiona projektipäälliköt ja sovelluskonsultit pääsevät näkemään ja tekemään laajasti toiminnanohjaukseen liittyviä työtehtäviä monista eri näkökulmista. Projekteissa pääsee hahmottamaan kokonaisuuden ja saa mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan monipuolisesti.

Tutustu muihin julkaisuihin

Työelämän kautta tulevaksi tietojohtajaksi

Työelämän kautta tulevaksi tietojohtajaksi Hei man@gerilaiset! Olen Matias Kangas, ensimmäisen vuoden maisterivaiheen opiskelija ja Man@gerin maisterifuksi vuosimallia 2022. Työskentelen tällä hetkellä CGI:llä Healthcare and Welfare

Lue Lisää

Tämän tietojohtajan taival toi Digialle

Tämän tietojohtajan taival toi Digialle Olen Titta, Man@gerin fuksi vuodelta 2018 ja työskentelen Digialla NetSuite-tiimissä ratkaisukonsulttina täällä Digian Tampereen toimistolla, Finlaysonin alueella. Lukion jälkeen pääsin

Lue Lisää

Ohjelmistosuunnittelijana Goforella

Gofore työllistää todella laajalla skaalalla IT-alan osaajia ja tietojohtajiakin mahtuu joukkoon erilaisilla taustoilla ja osaamisalueilla. Rekrytahti on myös tällä hetkellä kova ja kasvua on tapahtunut

Lue Lisää

Tietojohtaja on ikuinen opiskelija

Moro! Täällä kirjoittelee Katri. Aloitin tijolla 2016 ja valmistuin viime vuonna, ja nykyisin työskentelen Data Engineerinä Solitalla. Tässä blogissa pohdin omia kokemuksiani datan parissa työskentelystä

Lue Lisää

Goforella tietojohtajasta on moneksi

Tietojohtamisen koulutus antaa valmiudet työskennellä monilla erilaisilla toimialoilla, rooleissa ja tehtävissä. Myös Goforella on tietojohtamiselta valmistuneita tai vielä opiskelevia työntekijöitä varsin erilaisissa rooleissa töissä. Yrityksenä

Lue Lisää