Tietojohtamisen opiskelijoiden kesätyökokemuksia 2020

Mitä luuranko sanoi toiselle kuussa? Mee töihin.
-Vanha lempääläinen sananlasku

Yleensä kuulee puhuttavan tietojohtajien työllistymismahdollisuuksista jo opiskeluaikana. Mitä nämä mystiset työpaikat sitten ovat? Neljä tietojohtamisen opiskelijaa kertovat työkokemuksistaan tältä kesältä. Niin opiskelijat, kuin työpaikatkin, ovat hyvin erilaisia, joten tästä luulisi löytyvän jokaiselle jotakin mielenkiintoista! Mukavia lukuhetkiä!

Janna Kähärä, 5. vsk, juonior konsultti (Visma)

Hei! olen Janna Kähärä viidennen vuoden tietojohtamisen opiskelija. Aloitin työskentelyn tänä keväänä juniori konsulttina Visma Consulting Oy:ssä. Työpäiväni tehtävät koostuvat pääasiassa visuaalisten raporttien tekemisestä, mitkä perustuvat asiakkaiden tuottamaan dataan. Työpäiväni ovat kuitenkin olleet hyvin vaihtelevia kevään aloituksen jälkeen. Alkuun ne koostuivat paljon koulutuksista ja harjoitusten tekemisestä yhdessä toisen uuden työntekijän kanssa. Myöhemmin pääsin itse tekemään näitä raportteja ja esittelemään niitä asiakkaille.

Olen oppinut näinkin lyhyessä ajassa paljon uusia asioita ja kehittynyt monessa asiassa. Olen oppinut uusia asioita esimerkiksi tietovarastoinnista, datan hallinnasta ja analytiikasta. Monet uudet työkalut, jotka liittyvät datan visualisointiin ovat tulleet tutuksi. Uuden oppimisen lisäksi olen kehittänyt aikaisempaa osaamistani esimerkiksi SQL:ssä ja PowerBi:ssä.

Työssäni olen pitänyt siitä, kuinka pystyn hyödyntämään koulussa oppimiani asioita töissä, mutta samalla opin koko ajan niistä uutta. Yritys on myös luonut hyvän pohjan uusille työntekijöilleen. Kaikkea ei tarvitse osata heti, vaan he tarjoavat koulutusta ja tukea alkuun. Eniten työssäni hyödyksi olleita kursseja ovat mielestäni: johdatus tietokantoihin, ohjelmallinen sisällönhallinta, tietointensiivisen palvelutoiminnan johtaminen ja liiketoimintatiedon analyysi. Kuitenkin monesta muustakin kurssista on ollut hyötyä. Tijo-opiskelijan on tärkeää osata myös vuorovaikutustaitoja, esiintymistaitoja ja kokonaisvaltaista ymmärrystä liiketoiminnasta tämänlaisissa työtehtävissä. Vaikka monet teknologiat tai työkalut ja niiden osaaminen esiintyvät työtehtävissä, tärkeintä mielestäni on kokonaiskuvan hallinta. Vahva kokonaisvaltainen osaaminen luo pohjan tekniselle osaamiselle ja toiminnan ymmärtämiselle. Kaikista kursseista voi oppia jotain hyödyllistä!

Aleksi Raatala, 4. vsk, Junior developer (CGI)

Kesän ajan olen ollut mukana projektissa, jossa integroidaan vanhanaikainen ERP-järjestelmä uudemman sukupolven varastointi- ja RM-järjestelmään. Minun osani projektissa on toteuttaa Microsoftin Azure-pilvipalveluun palveluita, jotka muokkaavat dataa järjestelmien välillä. Nämä palvelut toteutetaan pilveen Azure Functions -triggereinä. Työpäiväni koostuvat aika lailla näiden palveluiden devaamisesta ja projektin/tiimin status-palavereista.

Kesän aikana on tullut hypättyä todella syvälle pilvidevaamisen maailmaan, ja on tullut myös opittua paljon kaikkea mielenkiintoista. Esimerkiksi nämä Azure Functions –hommelit toimivat niin sanotusti ’Serverless’ periaatteella, eli käyttäjän ei tarvitse huolehtia millä alustalla koodi pyörii. Se vaan pyörii. Pelkistettynä nämä ’funkkarit’ toimivat niinkin hienosti, että kirjoitetaan pilveen koodinpätkä, esimerkiksi Python-kielellä, Azure generoi tälle funktiolle URL:n, johon voidaan sitten lähettää API-kutsuja datan kera. Ehkä mielenkiintoisinta tässä kesässä on ollut juuri se, että olen päässyt oppimaan uusimpien tekniikoiden käyttöä, ja ratkaisemalla niiden avulla todellisia ongelmia.

Jos kiinnostaa ohjelmistoala, niin yksityiskohtainen ja laaja koodiosaaminen ei ole mielestäni välttämätöntä. Niin kuin kaikki aina sanovat, työtä tekemällä oppii parhaiten. Vaikein osuus on kuitenkin töiden saaminen, ja työnantajan vakuuttaminen siitä, että osaat asiasi. Tästä syystä painotankin eniten Puhe ja neuvottelutaito –kurssin tärkeyttä. Tästä kurssista oli oikeasti hyötyä haastattelutilanteessa, ja se toi muutenkin hyvää harjoitusta kokoustilanteissa käyttäytymiseen, joita väistämättä tulee vastaan työelämässä.

Jos kiinnostaa samanlaiset työtehtävät kuin minulla, niin koodauskursseista nostaisin esille ensimmäisenä Ohjelmistojen suunnittelu –kurssin. Tällä kurssilla oppii todella hyvin tiimityöskentelyä ohjelmistoprojektissa. Muita hyviä kursseja ovat Cloud Platforms, Ojelmallinen sisällönhallinta, ja Basic Web Applications. Näistä kursseista saa hyvää ensikosketusta pilvipalveluihin ja web applikaatioihin, joita suurin osa nykyajan ohjelmistoprojekteista sisältää.

Jaakko Leppiniemi, 5. vsk, Business IT trainee (Elenia)

Morjesta! Olen Jaakko Leppiniemi ja aloitan tänä syksynä neljännen vuoden Tampereen yliopistossa tietojohtamisen opiskelijana. Olin kesällä töissä Eleniassa harjoittelijana Business IT-tuotantopalveluiden tiimissä. BIT-tuotantopalvelut muun muassa piti yllä Elenian tietojärjestelmiä, tietoliikennettä ja tietoturvaa. Harjoittelijana minun tehtäväni oli parantaa tiimin tiedonhallintaa kehittämällä dokumentaatiota. Loin tiimille dokumentaatioalustan Atlassianin Confluenceen, joka on hyvinkin yksinkertainen työkalu käyttää dokumentaatioon ja tiimin tiedonhallintaan.

Työ alkoi todella erikoiseen maailmanaikaan, sillä valloillaan oleva pandemia rajoitti työntekoa kotitoimistolle. Aamut alkoivat etäkahvittelulla, jonka jälkeen kaikki ryhtyivät omiin hommiinsa. Oma tehtävä koostui muiden tiimiläisten haastatteluista, dokumentaatioalustan luomisesta ja neuvomisesta Confluencen käytössä. Kävin toimistolla noin kerran viikkoon juttelemassa esimiehen kanssa työn sujumisesta ja muista päivän polttavista aiheista. Työ oli kiinnostava siinä mielessä, että pääsi näkemään tiedonhallinnan konkreettisia elementtejä oikeassa työelämässä. Tykkäsin myös siitä, että pääsi tekemään asioita ja mielipiteitäni arvostettiin palavereissa.

Työssä ei välttämättä tarvinnut suurta tietoteknistä osaamista, vaan enemmän uuden opettelua ja halua oppia uusia asioita. Muita tiimiläisiä haastatellessa tuli vastaan paljon erilaisia termejä ja konsepteja, jotka halusin heti googlettaa ja oppia niistä lisää. Oman tehtäväni ohella otin osaa tiedonhallinnan kehitysryhmän palavereihin ja oli hienoa huomata, että töissä käytettiin samanlaisia kaavioita ja prosesseja, mitä tijon kursseilla opetetaan muutenkin. Tärkeimmät taidot siis tämän kesätyön kannalta olen oppinut ryhmätöistä muiden opiskelijoiden kanssa. Suosittelen siis lämpimästi tekemään harkkoja välillä muidenkin kuin parhaimpien kavereiden kanssa!

Jos tulee mitä vain kysyttävää aiheesta, voitte laittaa viestiä Telegramissa @tuoreusministeri 

Santtu Kujanpää, 4. vsk, Test Automation Trainee (Kalmar)

Olen töissä Kalmarilla Software and Automation puolella nimikkeellä Test Automation Trainee. Lyhyesti Kalmar yrityksenä tarjoaa lastinkäsittelyratkaisuja ja -palveluja satamiin, terminaaleihin, jakelukeskuksiin ja raskaan teollisuuden käyttöön. Kalmar on edelläkävijä terminaalien automatisoinnissa ja energiatehokkaassa konttien käsittelyssä. Joka neljäs kontti maailmassa siirretään Kalmar-ratkaisun avulla.

Hain tähän työhön, koska minulla oli entuudestaan hieman kokemusta ja tietämystä testiautomaatio puolesta fuksivuoden kesältä sekä myös osasta käydyistä ohjelmistotekniikan kursseista. Olin myös fuksivuotena tutustunut kalmariin yrityksenä excursionin merkeissä, jolloin yrityksestä jäi minulle hyvä kuva.

Työ on todella monipuolista ja se antaa hyvän käsityksen suurestakin ohjelmistokokonaisuudesta. Kalmarin automatisoidussa lastinkäsittelyratkaisussa on useita ohjelmistokomponentteja ja minun tapauksessani testiautomaatio kattaa alleen lähes nämä kaikki. Tämän johdosta kyky ymmärtää yhteen toimivia järjestelmiä onkin kehittynyt kesän aikana. Työpäiväni voi koostua mm. seuraavanlaisista tehtävistä: Release testauksesta, uuden toiminnallisuuden testaamisesta, havaitun ongelman jäljittämisestä ja raportoimisesta, testiatuomaatio kanavien ylläpidosta tai configuraatioviidakkoon eksymisestä. Olin myös kesän aikana hieman normaalista poikkeavassa projektissa mukana, jossa pääsin tekemään tiivistä yhteistyötä f2f developerin sekä designerin kanssa. Toimin projektissa itse quality assurance roolissa. Tämä projekti osoittautui todella mukavaksi ja pääsin oppimaan toisen osaston kollegoilta asioita, joista minulla ei normaalina työpäivänäni olisi tietoakaan.

Olen oppinut kesän aikana monia asioita. Pidän ehkä tärkeimpänä kehittyneenä asiana yhteistyön merkityksen ymmärtämistä ja kykyä toimia ohjelmistokehitystiimissä. Erityisesti testiautomaatio puolella yhteistyön merkitys on suuri, koska lähes aina minun työni liittyy samalla jonkun muun tekemään työhön. Lisäksi minulle on tullut kesän aikana entistä tutummaksi mm. ohjelmistokomponenttien yhteensovittaminen sekä tietenkin testiautomaation rakentaminen ja sen merkitys. Uutena oppimanani asiana voisin mainita useammankin työkalun, joista on varmasti hyötyä myös jatkossa. Lisäksi olen oppinut paljon löydetyn vian jäljityksestä ja näin mm. ohjelmistojen logien silmäily on tullut tutuksi.

Tykkään työssäni sen vaihtelevuudesta sekä siitä, että vastaan harvemmin tulee kahta samanlaista tehtävää. Vaikka asioiden selvittäminen voi alussa tuntua haastavalta, onnistumisen hetket ovat parhaita. Lisäksi avun saaminen on matalan kynnyksen takana.

Opinnoistani hyödyllisimpiä ovat olleet ehdottomasti ohjelmistotekniikan sivuaineen kurssit. Vaikka kurssi ei suoranaisesti käsittele tähän työhön liittyviä asioita (mm. ohjelmointikieli), ne opettavat silti yleispäteviä taitoja, joista on hyötyä missä tahansa ohjelmistoalan työpaikassa. On kuitenkin muutama kurssi, jotka antavat mielestäni melko hyvän pohjan erityisesti testiautomaatio työhön, mutta myös muihin ohjelmistoalan töihin. Ohjelmistojen testaus sekä johdatus ohjelmistotuotantoon ovat hyödyllisiä kursseja tällaisesta työstä kiinnostuneille. Suurin osa työssä käytettävistä työkaluista (mm. Jenkins ja Robot Framework) ovat kuitenkin sellaisia, joita ei ainakaan omilla kursseillani ole tullut vastaan, mutta ne oppii kyllä nopeasti kesän aikana.

Tutustu muihin julkaisuihin

Työelämän kautta tulevaksi tietojohtajaksi

Työelämän kautta tulevaksi tietojohtajaksi Hei man@gerilaiset! Olen Matias Kangas, ensimmäisen vuoden maisterivaiheen opiskelija ja Man@gerin maisterifuksi vuosimallia 2022. Työskentelen tällä hetkellä CGI:llä Healthcare and Welfare

Lue Lisää

Tämän tietojohtajan taival toi Digialle

Tämän tietojohtajan taival toi Digialle Olen Titta, Man@gerin fuksi vuodelta 2018 ja työskentelen Digialla NetSuite-tiimissä ratkaisukonsulttina täällä Digian Tampereen toimistolla, Finlaysonin alueella. Lukion jälkeen pääsin

Lue Lisää

Ohjelmistosuunnittelijana Goforella

Gofore työllistää todella laajalla skaalalla IT-alan osaajia ja tietojohtajiakin mahtuu joukkoon erilaisilla taustoilla ja osaamisalueilla. Rekrytahti on myös tällä hetkellä kova ja kasvua on tapahtunut

Lue Lisää

Tietojohtaja on ikuinen opiskelija

Moro! Täällä kirjoittelee Katri. Aloitin tijolla 2016 ja valmistuin viime vuonna, ja nykyisin työskentelen Data Engineerinä Solitalla. Tässä blogissa pohdin omia kokemuksiani datan parissa työskentelystä

Lue Lisää

Projektinhallintaa Oscar Softwarella

Oscar Software Oy:n pääliiketoimintana on tuotannonohjausjärjestelmien toimittaminen asiakkaille. Päätuotteiden toimituksissa projektinhallintaa lähestytään klassisella otteella, jossa projektin tavoitteet ja sisältö ovat selvillä alusta alkaen. Asiakasprojektit pyörähtävät

Lue Lisää

Goforella tietojohtajasta on moneksi

Tietojohtamisen koulutus antaa valmiudet työskennellä monilla erilaisilla toimialoilla, rooleissa ja tehtävissä. Myös Goforella on tietojohtamiselta valmistuneita tai vielä opiskelevia työntekijöitä varsin erilaisissa rooleissa töissä. Yrityksenä

Lue Lisää