Pro Tietojohtaja

Pro Tietojohtaja -tunnustus on Tietojohtajakilta Man@gerin ja Tampereen teknillisen yliopiston tietojohtamisen alumni ry:n yhdessä vuosittain jakama tunnustus ansiokkaasti tietojohtamisen tai Tietojohtajakillan toimintaan vaikuttaneelle henkilölle tai taholle. Tunnustusta on jaettu keväisin vuodesta 2008 alkaen yhdelle tai useammalle taholle Tietojohtajakilta Man@gerin vuosijuhlien yhteydessä.

Pro Tietojohtaja -tunnustuksella halutaan muistaa näitä tahoja ansiokkaasta työstä ja roolista niin killan kuin tietojohtamisen kehittymisen eteen. Toive on, että nämä tahot toimisivat tulevaisuudessakin sekä tietojohtamisen opiskelun että Tietojohtajakillan aktiivisen ja yhteisöllisen toiminnan puolestapuhujina.

Tunnustuksen on saanut:

 1. Eero Judin, myönnetty 8.3.2008, perusteet
 2. Satu Luoma, myönnetty 7.3.2009, perusteet
 3. Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos, myönnetty 6.3.2010, perusteet
 4. Teemu Joensuu, myönnetty 5.3.2011, perusteet
 5. Metso Oyj, myönnetty 17.3.2012, perusteet
 6. Juuso Kuusinen, myönnetty 16.3.2013, perusteet
 7. Lauri Helke, myönnetty 15.3.2014, perusteet
 8. Tuomo Vuorinen, myönnetty 14.3.2015, perusteet
 9. Jussi Myllärniemi, myönnetty 12.3.2016, perusteet
 10. Solita Oy, myönnetty 9.3.2017, perusteet
 11. Pasi Hellsten, myönnetty 9.3.2018
 12. Ilona Ilvonen, myönnetty 9.3.2019
 13. Jussi Pölkki, myönnetty 14.3.2020
 14. Sonja Montonen, myönnetty 13.3.2021
 15. Timo Savolainen, myönnetty 24.9.2022

Kunniajäsen

Kunniajäsenyys on Tietojohtajakilta Man@gerin jakama tunnustus erittäin ansioikkaasti killan toimintaan vaikuttaneelle henkilölle tai taholle. Killan kunniajäsen on itseoikeutettu kunniamerkkiin kunniajäseneksi kutsumisen yhteydessä. Kunniamerkin myöntämisestä päättää killan hallitus kunniatoimikunnan esityksen pohjalta.

Kunniajäsenia ovat:

 1. Mika Hannula, myönnetty yleiskokouksessa 9.2.2010, perusteet
 2. Nina Helander, myönnetty 14.3.2020
 3. Jorma Mäntynen, myönnetty 14.3.2020
 4. Jussi Myllärniemi, myönnetty 24.9.2022

Merkkiohjesääntö

Tämän ohjesäännön on hyväksynyt Tietojohtajakilta Man@ger ry kokouksessaan 16.4.2019.

Yleistä

1§ Tarkoitus

Tällä ohjesäännöllä määrätään Tietojohtajakilta Man@ger ry:n (myöhemmin ”kilta”) tunnuksista, ansio- ja kunniamerkeistä sekä pienoismerkeistä, niiden myöntämisestä ja niiden käytöstä. Lisäksi tällä ohjesäännöllä määrätään killan erityisistä kunniahenkilöistä ja edustustehtäviin tarkoitetuista välineistä.

2§ Mallikappaleet ja myönnetyt merkit

Killan kunnia-, ansio- ja pienoismerkkien mallikappaleita säilyttää ja niiden kunnosta vastaa killan istuva hallitus. Killan hallitus pitää jaetuista merkeistä listaa, johon merkitään saaja, päivämäärä ja myöntämisperuste.

Killan tunnukset

3§ Killan virallinen tunnus

Killan tunnuksen taustalla oikealla yläviistossa sijaitsee 12-hampainen ratas, jonka klo 12 ja 6 sijaitsevat hampaat on lovitettu. Etualalla on kuvattuna kaksi sisäkkäistä ympyrää sekä sisemmästä ympyrästä alkava sektori.

4§ Tunnuksen käyttö

Killan tunnusta voidaan käyttää killan hallituksen luvalla.

Merkkiohjesääntö

5§ Kunniatoimikunta

Kunniatoimikuntaan kuuluu kolmesta kymmeneen (3-10) jäsentä. Toimikunnan tehtävinä on tehdä esitykset kunnia- ja ansiomerkkien myöntämisestä killan hallitukselle. Kunniatoimikunta nimitetään killan kokouksen toimesta tarvittaessa. Tällöin samassa killan kokouksessa päätetään myös toimikunnan toimikauden alkamis- ja päättymisajankohta.

6§ Killan nauha

Killan nauha on 30mm levyinen raidallinen nauha. Nauhan pohjaväri on tummanharmaa. Nauhan keskellä kulkee 10 mm levyinen kiiltävä hopeisen värinen raita. Nauhan kanto-oikeus myönnetään kunnia- tai ansiomerkin myöntämisen yhteydessä. Killan jäsenet voivat lunastaa kiltanauhan itselleen edustustehtäviin muiden järjestöjen tilaisuuksia varten.

7§ Kunniamerkki

Killan kunniajäsen on itseoikeutettu kunniamerkkiin kunniajäseneksi kutsumisen yhteydessä. Lisäksi kunniamerkki voidaan myöntää yhteisölle, joka toiminnallaan tai erittäin merkittävällä teollaan on huomattavasti edistänyt killan pyrkimyksiä. Kunniamerkin myöntämisestä päättää killan hallitus kunniatoimikunnan esityksen pohjalta. Ellei esitystä hyväksytä, ei esityksessä mainituista henkilöistä tehdä merkintää kokouksen pöytäkirjaan. Kunniamerkki on halkaisijaltaan 20mm oleva kultainen killan tunnus.

8§ Ansiomerkki

Ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle tunnustukseksi ansiokkaasta, hyviin tuloksiin johtaneesta toiminnasta killan hyväksi. Ansiomerkin myöntämisestä päättää killan hallitus kunniatoimikunnan esityksen pohjalta. Ellei esitystä hyväksytä, ei esityksessä mainitusta henkilöstä tehdä merkintää hallituksen kokouksen pöytäkirjaan. Ansiomerkki on halkaisijaltaan 20mm oleva hopeinen killan tunnus.

9§ Kunnia- ja ansiomerkkien jakaminen

Kunnia- ja ansiomerkit luovutetaan saajalle killan vuosijuhlilla tai siihen rinnastettavassa tilaisuudessa. Merkit luovuttaa killan istuva puheenjohtaja tai hallituksen osoittama henkilö. Merkin kanto-oikeus alkaa välittömästi luovutuksen jälkeen.

10§ Nauhojen ja merkkien kantamistavat

Killan nauhaa sekä kunnia- ja ansiomerkkiä kannetaan vain juhlapuvussa. Kunnia- ja ansiomerkkiä kannetaan killan nauhan keskellä. Merkeistä käytetään ainoastaan arvokkainta. Nauha asetetaan siten, että se kulkee lenkkinä oikealta olalta vasempaan lonkkaan, kuitenkin niin, ettei se ylitä paljasta olkapäätä. Olkapään ollessa paljaana nauha kulkee puvun etu- ja takaosien yläreunoista oikealta vasempaan lonkkaan. Iltapuvun kanssa nauha voidaan solmia myös rusetiksi tai rintanauhaksi. Rusetti ja rintanauha kiinnitetään pukuun oikean rinnan yläpuolelle. Frakkia käytettäessä nauha asetetaan siten, että se kulkee liivien tai takin alla oikealta olalta edestä vasempaan lonkkaan.

11§ Kultainen pienoismerkki

Kultaista pienoismerkkiä ovat oikeutettuja kantamaan killan kunniajäsenet ja hallituksen puheenjohtaja toimikautensa aikana sekä sen jälkeen.

12§ Hopeinen pienoismerkki

Hopeista pienoismerkkiä ovat oikeutettuja kantamaan killan hallituksen jäsenet sekä killan toimihenkilöt toimikautensa aikana sekä sen jälkeen.

13§ Pronssinen pienoismerkki

Killan hallitus tai kokous voi myöntää vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä killan jäsenelle pronssisen pienoismerkin kanto-oikeuden, mikäli henkilö on toimillaan tuonut killalle mainetta ja kunniaa tai toiminut merkittävällä tavalla killan hyväksi.

14§ Pienoismerkkien käyttö ja kantamistavat

Pienoismerkkejä kannetaan puvun tai muun asiallisen asusteen vasemman käänteen keskellä tai sydämen kohdalla. Pienoismerkeistä käytetään vain arvokkainta ja merkkiä ei käytetä kunnia- tai ansiomerkin kanssa.

15§ Pienoismerkin kanto-oikeuden kumoaminen

Killan kunnia-, ansio- ja pienoismerkkejä on kohdeltava kunnioittavasti. Killan hallitus voi evätä määräajaksi tai toistaiseksi killan kunnia-, ansio- ja pienoismerkin kanto-oikeuden henkilöltä, joka toistuvasti ja törkeällä tavalla on halventanut kunnia-, ansio- tai pienoismerkkiä tai killan mainetta.

16§ Pro Tietojohtaja

Pro Tietojohtaja -tunnustus on killan ja Tampereen teknillisen yliopiston tietojohtamisen alumni ry:n yhdessä vuosittain jakama tunnustus ansiokkaasti tietojohtamisen tai killan toimintaan vaikuttaneelle henkilölle tai taholle. Tunnustusta on jaettu keväisin vuodesta 2008 alkaen yhdelle tai useammalle taholle killan vuosijuhlien yhteydessä. Pro Tietojohtaja -tunnustuksella halutaan muistaa näitä tahoja ansiokkaasta työstä ja roolista niin killan kuin tietojohtamisen kehittymisen eteen. Toive on, että nämä tahot toimisivat tulevaisuudessakin sekä tietojohtamisen opiskelun että killan aktiivisen ja yhteisöllisen toiminnan puolestapuhujina.

17§ Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa killan yleiskokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) äänten enemmistöltä.

18§ Sääntöjen voimaantulo

Tämä ohjesääntö astuu kokonaisuudessaan voimaan 1.1.2020. Poikkeuksena 5§, joissa määrätään kunniatoimikunnan toiminnasta, astuu voimaan välittömästi.