Pro Tietojohtaja

Pro Tietojohtaja -tunnustus on Tietojohtajakilta Man@gerin ja Tampereen teknillisen yliopiston tietojohtamisen alumni ry:n yhdessä vuosittain jakama tunnustus ansiokkaasti tietojohtamisen tai Tietojohtajakillan toimintaan vaikuttaneelle henkilölle tai taholle. Tunnustusta on jaettu keväisin vuodesta 2008 alkaen yhdelle tai useammalle taholle Tietojohtajakilta Man@gerin vuosijuhlien yhteydessä.

Pro Tietojohtaja -tunnustuksella halutaan muistaa näitä tahoja ansiokkaasta työstä ja roolista niin killan kuin tietojohtamisen kehittymisen eteen. Toive on, että nämä tahot toimisivat tulevaisuudessakin sekä tietojohtamisen opiskelun että Tietojohtajakillan aktiivisen ja yhteisöllisen toiminnan puolestapuhujina.

Tunnustuksen on saanut:

 1. Eero Judin, myönnetty 8.3.2008, perusteet
 2. Satu Luoma, myönnetty 7.3.2009, perusteet
 3. Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos, myönnetty 6.3.2010, perusteet
 4. Teemu Joensuu, myönnetty 5.3.2011, perusteet
 5. Metso Oyj, myönnetty 17.3.2012, perusteet
 6. Juuso Kuusinen, myönnetty 16.3.2013, perusteet
 7. Lauri Helke, myönnetty 15.3.2014, perusteet
 8. Tuomo Vuorinen, myönnetty 14.3.2015, perusteet
 9. Jussi Myllärniemi, myönnetty 12.3.2016, perusteet
 10. Solita Oy, myönnetty 9.3.2017, perusteet
 11. Pasi Hellsten, myönnetty 9.3.2018
 12. Ilona Ilvonen, myönnetty 9.3.2019
 13. Jussi Pölkki, myönnetty 14.3.2020
 14. Sonja Montonen, myönnetty 13.3.2021
 15. Timo Savolainen, myönnetty 24.9.2022

Kunniajäsen

Kunniajäsenyys on Tietojohtajakilta Man@gerin jakama tunnustus erittäin ansioikkaasti killan toimintaan vaikuttaneelle henkilölle tai taholle. Killan kunniajäsen on itseoikeutettu kunniamerkkiin kunniajäseneksi kutsumisen yhteydessä. Kunniamerkin myöntämisestä päättää killan hallitus kunniatoimikunnan esityksen pohjalta.

Kunniajäsenia ovat:

 1. Mika Hannula, myönnetty yleiskokouksessa 9.2.2010, perusteet
 2. Nina Helander, myönnetty 14.3.2020
 3. Jorma Mäntynen, myönnetty 14.3.2020
 4. Jussi Myllärniemi, myönnetty 24.9.2022

Merkkiohjesääntö

Tämän ohjesäännön on hyväksynyt Tietojohtajakilta Man@ger ry kokouksessaan 13.4.2023.

Yleistä

1§ Tarkoitus

Tällä ohjesäännöllä määrätään Tietojohtajakilta Man@ger ry:n (myöhemmin ”kilta”) tunnuksista,
ansio- ja kunniamerkeistä sekä pienoismerkeistä, niiden myöntämisestä ja niiden käytöstä. Lisäksi
tällä ohjesäännöllä määrätään killan erityisistä kunniahenkilöistä ja edustustehtäviin tarkoitetuista
välineistä.


2§ Mallikappaleet ja myönnetyt merkit

Killan kunnia-, ansio- ja pienoismerkkien mallikappaleita säilyttää ja niiden kunnosta vastaa killan
istuva hallitus. Killan hallitus pitää jaetuista merkeistä listaa, johon merkitään saaja, päivämäärä ja
myöntämisperuste.

Killan tunnukset

3§ Killan virallinen tunnus

Killan tunnuksen taustalla oikealla yläviistossa sijaitsee 12-hampainen ratas, jonka klo 12 ja 6
sijaitsevat hampaat on lovitettu. Etualalla on kuvattuna kaksi sisäkkäistä ympyrää sekä sisemmästä
ympyrästä alkava sektori.


4§ Tunnuksen käyttö

Killan tunnusta voidaan käyttää killan hallituksen luvalla.

Merkkiohjesääntö

5§ Kunniatoimikunta

Kunniatoimikuntaan kuuluu kolmesta kymmeneen (3–10) jäsentä. Toimikunnan tehtävinä on
tehdä esitykset kunnia- ja ansiomerkkien myöntämisestä killan hallitukselle. Kunniatoimikunta
nimitetään killan kokouksen toimesta tarvittaessa. Tällöin samassa killan kokouksessa päätetään
myös toimikunnan toimikauden alkamis- ja päättymisajankohta.


6§ Killan nauha

Killan nauha on 30 mm levyinen raidallinen nauha. Nauhan pohjaväri on tummanharmaa. Nauhan
keskellä kulkee 10 mm levyinen kiiltävä hopeisen värinen raita. Nauhan kanto-oikeus myönnetään
kunnia- tai ansiomerkin myöntämisen yhteydessä. Killan jäsenet voivat lunastaa kiltanauhan
itselleen edustustehtäviin muiden järjestöjen tilaisuuksia varten. Killan hallituksen jäsenet ja killan
toimihenkilöt voivat käyttää nauhaa toimikautensa aikana myös oman killan tilaisuuksissa.


7§ Kunniamerkki

Killan kunniajäsen on itseoikeutettu kunniamerkkiin kunniajäseneksi kutsumisen yhteydessä.
Lisäksi kunniamerkki voidaan myöntää yhteisölle, joka toiminnallaan tai erittäin merkittävällä
teollaan on huomattavasti edistänyt killan pyrkimyksiä. Kunniamerkin myöntämisestä päättää
killan hallitus kunniatoimikunnan esityksen pohjalta. Ellei esitystä hyväksytä, ei esityksessä
mainituista henkilöistä tehdä merkintää kokouksen pöytäkirjaan. Kunniamerkki on halkaisijaltaan
20 mm oleva kultainen killan tunnus.


8§ Ansiomerkki

Ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle tunnustukseksi ansiokkaasta, hyviin
tuloksiin johtaneesta toiminnasta killan hyväksi. Ansiomerkin myöntämisestä päättää killan hallitus
kunniatoimikunnan esityksen pohjalta. Ellei esitystä hyväksytä, ei esityksessä mainitusta henkilöstä
tehdä merkintää hallituksen kokouksen pöytäkirjaan. Ansiomerkki on halkaisijaltaan 20 mm oleva
hopeinen killan tunnus.


9§ Kunnia- ja ansiomerkkien jakaminen

Kunnia- ja ansiomerkit luovutetaan saajalle killan vuosijuhlilla tai siihen rinnastettavassa
tilaisuudessa. Merkit luovuttaa killan istuva puheenjohtaja tai hallituksen osoittama henkilö.
Merkin kanto-oikeus alkaa välittömästi luovutuksen jälkeen.


10§ Nauhojen ja merkkien kantamistavat

Killan nauhaa sekä kunnia- ja ansiomerkkiä kannetaan lähtökohtaisesti juhlapuvussa mutta myös
tummassa puvussa, mikäli tämä on tilaisuuden juhlavuuden ja akateemisen luonteen vuoksi
sopivaa ja toivottavaa. Kunnia- ja ansiomerkkiä kannetaan killan nauhan keskellä. Merkeistä
käytetään ainoastaan arvokkainta. Nauha asetetaan siten, että se kulkee lenkkinä oikealta olalta
vasempaan lonkkaan, kuitenkin niin, ettei se ylitä paljasta olkapäätä. Olkapään ollessa paljaana
nauha kulkee puvun etu- ja takaosien yläreunoista oikealta vasempaan lonkkaan. Iltapuvun kanssa
nauha voidaan solmia myös rusetiksi tai rintanauhaksi. Rusetti ja rintanauha kiinnitetään pukuun
oikean rinnan yläpuolelle. Frakkia käytettäessä nauha asetetaan siten, että se kulkee liivien tai
takin alla oikealta olalta edestä vasempaan lonkkaan.

11§ Kultainen pienoismerkki

Kultaista pienoismerkkiä on oikeutettu kantamaan hallituksen puheenjohtaja toimikautensa
aikana sekä sen jälkeen.


12§ Hopeinen pienoismerkki

Hopeista pienoismerkkiä ovat oikeutettuja kantamaan killan hallituksen jäsenet sekä killan
toimihenkilöt toimikautensa aikana sekä sen jälkeen.


13§ Pronssinen pienoismerkki

Killan hallitus tai kokous voi myöntää vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä
killan jäsenelle pronssisen pienoismerkin kanto-oikeuden, mikäli henkilö on toimillaan tuonut
killalle mainetta ja kunniaa tai toiminut merkittävällä tavalla killan hyväksi.


14§ Pienoismerkkien käyttö ja kantamistavat

Pienoismerkkejä kannetaan puvun tai muun asiallisen asusteen vasemman käänteen keskellä tai
sydämen kohdalla. Pienoismerkeistä käytetään vain arvokkainta ja merkkiä ei käytetä killan
nauhan, kunnia- tai ansiomerkin kanssa.


15§ Pienoismerkin kanto-oikeuden kumoaminen

Killan kunnia-, ansio- ja pienoismerkkejä on kohdeltava kunnioittavasti. Killan hallitus voi evätä
määräajaksi tai toistaiseksi killan kunnia-, ansio- ja pienoismerkin kanto-oikeuden henkilöltä, joka
toistuvasti ja törkeällä tavalla on halventanut kunnia-, ansio- tai pienoismerkkiä tai killan mainetta.


16§ Pro Tietojohtaja

Pro Tietojohtaja -tunnustus on killan ja Tampereen tietojohtamisen alumni ry:n yhdessä vuosittain
jakama tunnustus ansiokkaasti tietojohtamisen tai killan toimintaan vaikuttaneelle henkilölle tai
taholle. Tunnustusta on jaettu keväisin vuodesta 2008 alkaen yhdelle tai useammalle taholle killan
vuosijuhlien yhteydessä. Pro Tietojohtaja -tunnustuksella halutaan muistaa näitä tahoja
ansiokkaasta työstä ja roolista niin killan kuin tietojohtamisen kehittymisen eteen. Toive on, että
nämä tahot toimisivat tulevaisuudessakin sekä tietojohtamisen opiskelun että killan aktiivisen ja
yhteisöllisen toiminnan puolestapuhujina.


17§ Vuoden Man@ger

Vuoden Man@ger on aktiivinen kiltalainen, joka on toiminnallaan ja läsnäolollaan edistänyt killan
toimintaa ja pyrkimyksiä. Killan jäsenistö valitsee Vuoden Man@gerin suljetulla vaalilla, joka
toimitetaan vähintään viikon mittaisena. Mikäli äänestyksen voittaja ei täytä Vuoden Man@gerin
ehtoja, killan hallitus voi puheenjohtajan esityksestä ja yksimielisellä päätöksellä käyttää vetooikeutta, jolloin palkinto annetaan äänestyksessä seuraavalle. Vuoden Man@ger julkistetaan killan
vuosijuhlassa. Vuoden Man@gerille luovutetaan kiitokseksi kunniakirja, pullo kuohuvaa ja
kaiverrettu nimilaatta kiltahuoneen seinälle. Palkinnon luovuttaa mahdollisuuksien mukaan
edellisvuoden Vuoden Man@ger.


18§ Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa killan yleiskokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) äänten
enemmistöltä.


19§ Sääntöjen voimaantulo

Tämä ohjesääntö astuu kokonaisuudessaan voimaan 13.4.2023 ja korvaa aiemmin, 16.4.2019
hyväksytyn merkkiohjesäännön.